Lassen-Constructie duaal

3de graad (D)BSO

Het leertraject

In de opleiding Lassen-Constructie Duaal leer je alle aspecten van het hoeknaadlassen, plaatlassen en pijplassen Eerst leer je de basistechnieken. Deze oefen je verder op de werkplek en gestaag breid je je competenties verder uit. Je wordt hierbij begeleid door een leraar/trajectbegeleider uit de school en een ervaren lasser/mentor in het bedrijf.

Je krijgt realistische opdrachten die aansluiten bij het werk dat je later als lasser moet doen. Je leert lassen conform de internationale lasnormen die in de industrie gelden.  

Bovendien maak je deel uit van een professioneel team op de werkplek. Hierdoor kan je ook een aantal ‘soft skills’ verder ontwikkelen, zoals werken in een team, initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen. Veel bedrijven zoeken goede vakmensen die ook sterk zijn in deze algemene competenties. Ook hier heb je een stap voor.

Je leert minimum 20 uren per week op de werkplek. In de praktijk betekent dit meestal dat je 3 dagen bij het bedrijf leert en 2 dagen op school. 

Naast een uitgebreide technische vorming in de school en op de werkplek, krijg je vanzelfsprekend ook de lessen algemene vorming op school (PAV, levensbeschouwing, talen, enz).

 


Communicatie en feedback

Doordat je je opleiding voor het grootste deel in een bedrijf volgt, is er extra aandacht voor een goede communicatie tussen jou als leerling, de school en het bedrijf. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wat je waar zal leren, wie je hierin zal begeleiden, waar je met vragen terecht kan, waar men op let bij de evaluatie, …

Er wordt gewerkt met een evaluatie- en feedbacktool waarin jijzelf, je leraren en mentor in het bedrijf de evolutie van je leerproces en bijzondere aandachtspunten opvolgen en uitwisselen.


Leervergoeding

Het bedrijf geeft je een maandelijkse leervergoeding die varieert tussen 520,30 euro (jaar 1) en 560,90 euro (jaar 2).


Scholen

Hier vind je de scholen en leercentra die de studierichting Lassen-Constructie Duaal aanbieden.

IN SAMENWERKING MET


Veelgestelde vragen

Na de 3de graad Lassen-constructie Duaal kan je aan de slag  in bedrijven in o.m. de subcontracting, transport- en bouwsector, maar ook in de servicesector die werkt in o.m. de voedings-, farma- en de chemische industrie.

Verder studeren? 
De studierichtingen lasser-monteerder duaal, fotolassen en pijpfitten-lassen-monteren  sluiten het best aan bij de studierichting lassen-constructie duaal.

Vraag hierover meer inlichtingen op je school of bij een CLB-medewerker, sommige overgangen zijn immers niet zo evident en niet alle richtingen worden elk jaar aangeboden.

Om toegelaten te worden tot het eerste leerjaar van de 3de graad ‘Lassen-constructie duaal’ moet je geslaagd zijn in het 2de leerjaar van de 2de graad ASO, TSO, KSO of BSO. Raadpleeg voor meer details www.onderwijskiezer.be, de school/het leercentrum of je CLB-begeleider.

Duaal leren is niet voor iedereen de beste keuze. Daarom gaan de school en het bedrijf samen met jou na of je klaar bent voor duaal leren. Dit betekent dat je reeds sterk bent in een aantal algemene startcompetenties zoals stiptheid, werken in team en initiatief nemen. Je bent ook bereid om hier in te groeien door te leren in een professionele omgeving. Ook je motivatie om voor dit uitdagend traject te gaan wordt samen besproken.

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

  • Het studiegetuigschrift van het 2e leerjaar van de 3e graad SOals je geslaagd bent voor je volledige tweejarige duale opleiding. Dan heb je alle competenties verworven van de algemene vorming én van de beroepskwalificatie.
  • Het certificaat van constructielasseren/of het certificaat van pijplasser als je slaagt voor de overeenkomende vakken van de beroepsgerichte vorming, maar niet voor de vakken algemene vorming.
  • Een deelcertificaat ‘plaatlasser’, ‘hoeknaadlasser’en/of ‘lasser van pijpverbindingen’ als je niet geslaagd bent voor alle onderdelen van de beroepsgerichte vorming maar wel voor de module plaatlasser, hoeknaadlasser, resp. pijplasser.
  • Een attest van verworven competentiesals je geen recht hebt op 1 van de bovenvermelde studiebewijzen.  Bv. als je niet alle competenties van de beroepskwalificatie hebt verworven of enkel geslaagd bent in de algemene vorming.

Raadpleeg voor meer details www.onderwijskiezer.be, de school/het leercentrum of je CLB-begeleider.

Meer info?

Contacteer de school/ het leercentrum of je CLB-begeleider voor meer inlichtingen. 

Partners van Don Bosco Hoboken

[smls id=”367″]

Partners van GO! Technisch Atheneum Halle

[smls id=”402″]

Partners van Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo

[smls id=”405″]

Partners van Petrus & Paulus Campus West, Oostende

[smls id=”404″]

Partners van Don Bosco Haacht

[smls id=”627″]

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden vanaf 1 september 2019.

Interesse om mee te doen? Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info? Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Veerle Vermeulen

Expert

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 52
+32 498 77 57 80
veerle.vermeulen@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise

Mieke Vermeiren

Chief Expert Flanders Region

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 06
+32 486 61 79 79
mieke.vermeiren@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise