Omsteller verspaning en Monteerder-afregelaar duaal

7de jaar (D)BSO

ELEKTROMECHANISCHE TECHNIEKEN DUAAL (TSO)

Het leertraject

In de opleiding Omsteller verspaning en Monteerder-afregelaar duaal leer je stukken maken uit verschillende materialen (ferro, non-ferro & kunststoffen). Hierbij komen verschillende bewerkingen aan bod waarbij je ook rekening houdt met veiligheids- en milieurichtlijnen. Het basisonderhoud en het oplossen van storingen vormt een onderdeel van je opleiding. Je leert voorts onderdelen en verbindingsstukken monteren en demonteren rekening houdend met de opgelegde specificaties. Je verwerft ook basiskennis over kunststofverwerking.

Vertrekkende vanuit een concrete bedrijfssituatie of een concrete opdracht, lees je het technisch dossier, selecteer je materialen en gereedschappen, bepaal je de bewerkingsfasen en voer je voorbereidende werkzaamheden uit. Je leest en schrijft CNC programma’s, voert simulaties uit en je gaat op basis hiervan aanpassingen doorvoeren. Je realiseert stukken door verschillende bewerkingen uit te voeren op een bewerkingscentrum zoals het draaien, boren, slijpen, frezen. Je controleert de gemaakte stukken en voert nabewerkingen uit.

Je verwerft kennis van machines en leert ook het basisonderhoud van deze machines uitvoeren en storingen oplossen. Je voert metingen uit, interpreteert meetresultaten en stelt bij. Je registreert hierbij gegevens nodig voor de opvolging van zowel de productie als de kwaliteit.

Daarnaast ga je je bekwamen in het demonteren en het monteren van onderdelen volgens de bedrijfsprocedures en ondersteun je bij de voorbereidingen om stukken te transporteren.

Om je blik te verruimen, maak je kennis met het de kunststofverwerking. Je leert over de verschillende grondstoffen en additieven, het bedienen van de machines en het opvolgen van het productieproces. Daarnaast volg je de analyse van procesproblemen en rapporteert hierover.

Je wordt hierbij begeleid door een leraar/trajectbegeleider uit de school en een ervaren mentor in het bedrijf.

Je krijgt realistische opdrachten die aansluiten bij het werk dat je later moet doen. Bovendien maak je deel uit van een professioneel team. Hierdoor kan je ook een aantal ‘soft skills’ verder ontwikkelen, zoals werken in een team, initiatief nemen, verantwoordelijkheid dragen. Veel bedrijven zoeken goede vakmensen die ook sterk zijn in deze algemene competenties. Ook hier heb je een stap voor.

Je leert minimum 20 uren per week op de werkplek. In de praktijk betekent dit meestal dat je 3 dagen bij het bedrijf leert en 2 dagen op school. 

Naast een uitgebreide technische vorming in de school en op de werkplek, krijg je vanzelfsprekend ook de lessen algemene vorming op school (PAV, levensbeschouwing, talen, enz.).

Communicatie en feedback

Doordat je je opleiding voor het grootste deel in een bedrijf volgt, is er extra aandacht voor een goede communicatie tussen jou als leerling, de school en het bedrijf. Er worden duidelijke afspraken gemaakt over wat je waar zal leren, wie je hierin zal begeleiden, waar je met vragen terecht kan, waar men op let bij de evaluatie, …

Er wordt gewerkt met een evaluatie- en feedbacktool waarin jijzelf, je leraren en mentor in het bedrijf de evolutie van je leerproces en bijzondere aandachtspunten opvolgen en uitwisselen.

Leervergoeding

Het bedrijf geeft je een leervergoeding van maandelijks 560,90 euro.


 

Scholen

Hier vind je de scholen en leercentra die de studierichting Omsteller verspaning en Monteerder-afregelaar duaal aanbieden:


 

Veelgestelde vragen

Na het 7e jaar Omsteller verspaning en Monteerder-afregelaar duaal  kan je aan de slag als omsteller verspaning of procestechnieker in bedrijven in de metaal- of kunststofindustrie. De omsteller verspaning kan, mits het verwerven van bijkomende competenties, doorstromen naar het beroep van meettechnicus.

Om toegelaten te worden tot het 7e jaar ‘Omsteller verspaning en Monteerder-afregelaar duaal’ moet je geslaagd zijn in de derde graad ASO, TSO, KSO of BSO. Raadpleeg voor meer details www.onderwijskiezer.be, de school/het leercentrum of je CLB-begeleider.

Duaal leren is niet voor iedereen de beste keuze. Daarom gaan de school en het bedrijf samen met jou na of je klaar bent voor duaal leren. Dit betekent dat je reeds sterk bent in een aantal algemene startcompetenties zoals stiptheid, werken in team en initiatief nemen. Je bent ook bereid om hier in te groeien door te leren in een professionele omgeving. Ook je motivatie om voor dit uitdagend traject te gaan wordt samen besproken.

Je kan volgende studiebewijzen behalen:

Een diploma van secundair onderwijs (BSO), bewijs van onderwijskwalificatie Omsteller verspaning en Monteerder-afregelaar duaal.  Dan heb je alle competenties verworven van de algemene vorming én van de beroepskwalificaties Omsteller verspaning en Monteerder-afregelaar en de beschreven competenties van de beroepskwalificatie Productieoperator kunststoffen.

Meer info?

Contacteer de school/ het leercentrum of je CLB-begeleider voor meer inlichtingen.

Partners van Don Bosco Hoboken

[smls id=”367″]

Partners van GO! Technisch Atheneum Halle

[smls id=”402″]

Partners van Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo

[smls id=”405″]

Partners van Petrus & Paulus Campus West, Oostende

[smls id=”404″]

Partners van Don Bosco Haacht

[smls id=”627″]

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden vanaf 1 september 2019.

Interesse om mee te doen? Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info? Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Veerle Vermeulen

Expert

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 52
+32 498 77 57 80
veerle.vermeulen@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise

Mieke Vermeiren

Chief Expert Flanders Region

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 06
+32 486 61 79 79
mieke.vermeiren@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise