Stappenplan: Duaal leren slim organiseren

Aan de slag met duaal leren in jouw school of bedrijf? Hieronder lees je over de 11 praktische stappen in het opzetten van een project duaal leren in je school of je bedrijf. 

FASE I: VOORBEREIDING EN OPSTART VAN HET PROJECT

1. Bepaal het duaal leertraject dat bij je behoefte past

Overzicht van de studierichtingen aanvullen met de 3 nieuwe richtingen (zie hoger).

Als bedrijf moet je voor elk afzonderlijk duaal traject erkend zijn, en wel vóór de leerling in het bedrijf van start gaat. Om erkend te worden als leerbedrijf moet je voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Zo’n erkenning vraag je aan via het digitale loket app.werkplekduaal.be  Een erkenning is 5 jaar geldigDuid een mentor aan die voldoet aan de erkenningscriteria en die gemotiveerd is en kan omgaan met jongeren. Laat hem/haar een mentoropleiding volgen. Inschrijven voor een mentoropleiding kan via deze link. Mtech+, het loopbaanfonds van de  technologische industrie biedt mentoren uit de sector een gratis opleiding aan.

Maak als school werk van de programmatie-aanvraag

Als school doe je tijdig een programmatie-aanvraag. Alle informatie hierover vind je op de website van duaal leren Vlaanderen.

Bij 20 uur of meer gemiddeld per week leren op de werkplek > Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO). Het leerbedrijf betaalt de jongere een leervergoeding.

Bij minder dan 20 uur gemiddeld per week leren op de werkplek > Stageovereenkomst Alternerende Opleiding (SOAO). Het leerbedrijf betaalt de jongere geen leervergoeding.

Elke overeenkomst moet opgesteld worden volgens het model dat vastgelegd is door de Vlaamse Regering

Leerbedrijven kunnen gebruik maken van incentives. Meer info kan je hier vinden.

Je bent een bedrijf…   Neem contact op met de scholen in je regio. Kijk op https://www.duaalleren.vlaanderen/hoe-vind-ik-leerlingen of contacteer de sector via onderwijs@mtechplus.be.

Je bent een school…  Bouw een netwerk uit met bedrijven uit je regio of contacteer de sector via onderwijs@mtechplus.be.

Neem als school en bedrijf de tijd om elkaars verwachtingen te leren kennen. Zet jullie gemeenschappelijke doelstelling en ambitie scherp. Betrek alle collega’s die een rol krijgen in het duaal leren mee in het verhaal.

Bepaal wie welke rol zal opnemen bij het duaal leren. Duid een aanspreekpunt aan. Betrek iedereen die betrokken moet worden.

Per duaal traject worden leerfiches opgemaakt die bedrijven helpen in hun mentorrol. Het ontwikkelde leermateriaal vind je hier.

Wil je meer info over hoe de leerfiches te gebruiken? Contacteer de sector via onderwijs@mtechplus.be.

Ga na welke leeractiviteiten het bedrijf kan aanreiken en welke de school op zich neemt. Zijn er activiteiten die niet aan bod kunnen komen in school of bedrijf? Een (sectoraal) opleidingscentrum kan deze nood mogelijks invullen.

Stem wat geleerd wordt op school en de (gesimuleerde) werkplek goed op elkaar af.

Bespreek hoe en waar de leerling wordt geëvalueerd en hoe hij/zij betrokken wordt bij feedback en evaluatie.

Neem actief deel aan het Lerend Netwerk van het duale traject. Vraag hierover meer info via onderwijs@mtechplus.be

FASE II: TOELEIDING EN MATCHING VAN LEERLINGEN

Geef als school duidelijke info over de opbouw van het duale traject en de samenwerking met bedrijven. 

Betrek het bedrijf. Ga op bedrijfsbezoek met de leerlingen. Organiseer een snuffelstage en een infosessie in en met de leerbedrijven.

Zet de meerwaarde van duaal leren en de toekomstmogelijkheden die het biedt in de verf. Laat je inspireren via de informerende video of de ‘myth buster’-filmpjes.

Ga na of de leerling de nodige startcompetenties en een juiste motivatie heeft. Heeft hij potentieel om zijn/haar vaardigheden op de werkplek verder te  ontwikkelen? Kortom is hij/zij duaal competent?

Iedere werkplek heeft zijn eigenheid op vlak van organisatiecultuur en begeleidingsmogelijkheden.  Besteed dus aandacht aan een goede match!

FASE III: AANVANG VAN HET DUALE TRAJECT

Organiseer een intakegesprek. Maak duidelijke afspraken met de leerling.

Laat de leerling vooraf kennismaken met het bedrijf. Voorzie voldoende tijd daarvoor. Breng ook de beginsituatie van de leerling in kaart. 

Laat de modelovereenkomsten tekenen door zowel leerbedrijf, school en leerling en dit voorafgaand aan de start. Bij minderjarigen is ook de handtekening van de ouders vereist.


Partners van Don Bosco Hoboken

[smls id=”367″]

Partners van GO! Technisch Atheneum Halle

[smls id=”402″]

Partners van Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo

[smls id=”405″]

Partners van Petrus & Paulus Campus West, Oostende

[smls id=”404″]

Partners van Don Bosco Haacht

[smls id=”627″]

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden vanaf 1 september 2019.

Interesse om mee te doen? Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info? Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Veerle Vermeulen

Expert

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 52
+32 498 77 57 80
veerle.vermeulen@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise

Mieke Vermeiren

Chief Expert Flanders Region

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 06
+32 486 61 79 79
mieke.vermeiren@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise