Duaal leren is een leermethodiek waarbij theorie en praktijk in elkaar schuiven. Leerlingen leren deels in de klas en deels op de werkplek. Die wisselwerking zorgt voor beter leren en beter opgeleide leerlingen. 

Duaal leren verschilt van het systeem van stages of het systeem deeltijds leren/deeltijds werken. In duale trajecten vullen de school en het bedrijf elkaar aan. Ze hebben een complementaire rol in het aanleren van de competenties. Hun samenwerking heeft de vorm van een geëngageerd partnership.

DuaalLeren1

De leerlingen combineren in hun duaal traject theoretische kennis met ervaringsgerichte kennis of praktijkkennis. De wisselwerking die ontstaat tussen het kennen en kunnen vormt net de sterkte van duale trajecten. Het is belangrijk dat de leerling gecoacht wordt in het maken van de brug tussen dit kennen (theorie) en kunnen (praktijk). Deze coaching is de rol van de leerkracht, mentor en begeleider. 

Duaal leren leidt niet alleen tot beter opgeleide leerlingen. Het systeem van duaal leren vormt ook een professionaliseringsopportuniteit voor de leerkracht en trajectbegeleider, die meer voeling houden met de praktijk. Langs bedrijfszijde is het een impuls om een cultuur van leren op de werkplek in te bedden.

Van standaardtraject duaal naar flexibel traject duaal

De ontwikkeling van een duaal leertraject neemt een aanvang van zodra een standaardtraject duaal leren wordt opgemaakt op Vlaams niveau. Uitgangspunt is dat een leerling duaal alle competenties uit het standaardtraject moet aanleren in de school en/of het bedrijf. Dat is meteen een garantie voor de leerling dat hij/zij een algemene en niet een bedrijfsspecifieke opleiding krijgt. 

Er zit wel wat flexibiliteit op de uitrol. De competenties die de leerling uiteindelijk verwerft, zullen immers altijd gekleurd zijn door de specifieke infrastructuur die op de werkplek aanwezig is, de aanwezigheid in de regio van een opleidingscentrum voor gesimuleerd leren, de voordien reeds verworven competenties van de leerling zelf, enz.

Capture1

Partnerschap tussen onderwijs en bedrijfsleven

De wisselwerking tussen bedrijf en school, ‘de goesting om er samen voor te gaan’, zijn belangrijk. De technologische industrie heeft zijn aanpak hierop afgestemd. Per duaal traject  is er een Lerend Netwerk waar scholen, bedrijven, de betrokken sectororganisaties, de onderwijsnetten, VDAB, het Departement Werk en Sociale Economie enz bij betrokken zijn. Een team van technische experten uit onderwijs en bedrijfsleven geeft het leertraject pedagogisch-didactisch vorm. 

Partners van Don Bosco Hoboken

[smls id=”367″]

Partners van GO! Technisch Atheneum Halle

[smls id=”402″]

Partners van Technisch Heilig-Hartinstituut Tessenderlo

[smls id=”405″]

Partners van Petrus & Paulus Campus West, Oostende

[smls id=”404″]

Partners van Don Bosco Haacht

[smls id=”627″]

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die vandaag het duale leertraject aanbieden.

Interesse om mee te doen?  Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info vind je hier. Je vindt er ook de scholen en bedrijven die het duale leertraject aanbieden vanaf 1 september 2019.

Interesse om mee te doen? Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Leertraject & pedagogisch-didactisch materiaal

Meer info? Contacteer Veerle Vermeulen of Mieke Vermeiren

Veerle Vermeulen

Expert

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 52
+32 498 77 57 80
veerle.vermeulen@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise

Mieke Vermeiren

Chief Expert Flanders Region

BluePoint Brussels
boulevard A. Reyers 80
BE 1030 Bruxelles

+32 2 706 78 06
+32 486 61 79 79
mieke.vermeiren@agoria.be

Centres d’expertise Talent & Labor Market Center of Expertise

account android arrow-alt-circle-down arrow-alt-circle-left arrow-alt-circle-right arrow-alt-circle-up arrow-down arrow-left arrow-right arrow-up author bars behance blogger buffer caret-down caret-left caret-right caret-square-down caret-square-left caret-square-right caret-square-up caret-up cart-menu-1 cart-menu-2 cart-menu-3 cart-menu-4 categories chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up clock close comments cookies copyright coupon-discount date-modified date-published discord double-arrows-down double-arrows-left double-arrows-right double-arrows-up dribbble envelope-open envelope eye facebook fax flickr foursquare github gmail google-drive grid-view hashtag hollow-ring homepage instagram ios level-down-alt level-up-alt line link linkedin list-view login logout long-arrow-alt-down long-arrow-alt-left long-arrow-alt-right long-arrow-alt-up medium messenger mobile-menu mobile phone pinterest place qq quote-left quote-right quotes reading-time-hourglass reading-time-stopwatch reddit rss scroll-to-top search shazam shopping-bag shopping-cart side-panel-opening-2-left side-panel-opening-2-right side-panel-opening-left side-panel-opening-right skype slack small-arrow-down small-arrow-left small-arrow-right small-arrow-up sms snapchat soundcloud spinner spotify stackoverflow sync telegram tiktok times-circle tinder trello tripadvisor tumblr twitch twitter viber vimeo vine vkontakte website wechat whatsapp windows wishlist xing yelp youtube zoom